HC LAND

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển Dụng Nhân Viên Pháp Lý

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản. – Nhận Hotline từ phòng Marketing, tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. – Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà công ty đang phân phối. – Thực...

Xem thêm
Tuyển Dụng Nhân Viên Tài Chính Kế Toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản. – Nhận Hotline từ phòng Marketing, tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. – Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà công ty đang phân phối. – Thực...

Xem thêm
Tuyển Dụng Nhân Viên Marketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản. – Nhận Hotline từ phòng Marketing, tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. – Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà công ty đang phân phối. – Thực...

Xem thêm
Tuyển Dụng Nhân Viên Nhân Sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản. – Nhận Hotline từ phòng Marketing, tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. – Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà công ty đang phân phối. – Thực...

Xem thêm
contact me on zalo